Skip to content

Payment for Services

Fees for consular service 2017. Please note that the Embassy does NOT accept payment by credit card.

 

Fees for services provided by Danish Embassies
in 2017

DKK    

NIS

Pasudstedelse/Issue of passports    

955

520

Pas til personer under 18 år/Passports for persons under 18  

955

520

Pas til personer over 65 år/Passports for persons over 65 

955

520

Provisoriske pas og pasændringer/Provisional passports and alterations to passports*  

955

520

Udlevering af pas ikke sagsbehandlet af ambassaden/ Delivery of passports not issued at the embassy

195

110

Internationalt kørekort/International driving license 

330

180

Schengen visum/Schengen visa

60 Euro

240

Schengen visum fra 6 til 12 år/Schengen visa from 6 to 11 years   

35 Euro

140

Ansøgning om opholds-og/eller arbejdstilladelse/Application for residence- and/or work permit      

1430

780

Ansøgning om indfødsretsbevis/Ansøgning om bevarelse af indfødsret (22 års regel)       

195/955

110/520

Legaliseringer, attestationer,verifikationspåtegninger, NemID (hvis sagsbehandling påkrævet timetakst)/
Authentications, attestations, certification of copies, NemID (if case administration required then hourly rate)    

195/955

110/520

Ekstraordinær bistand/Extraordinary assistance /Personbistand/Assistance to individuals     

955**

520**

Der opkræves ikke gebyr for forlængelse af pas eller udstedelse af provisorisk pas ved samtidig indgivelse af ansøgning om pas indenfor ambassadens kontortid.

 

* Udenfor repræsentationens kontortid: Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 2.155/NIS 1.170 for det første pas og herefter DKK 955/NIS 520 pr. pas. På en officiel lukke- eller officiel helligedag for repræsentationen: Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 3.080/NIS 1675 for det første pas og herefter DKK 955/NIS 520 pr. pas.

**pr. påbegyndt time/Hourly rate

Yderligere udgifter vil tillægges gebyrsatserne i tilfælde af bistand udenfor ambassadens åbningstider/If assistance is required outside of The Embassy's opening hours, an additional fee will be added to the regular fees.