Skip to content

Fees in Shekels

Fees for consular services 2021. Payment is made only in local currency (ILS) in cash or by check. Please note that the Embassy does NOT accept payment by credit card.

 

Fees for services provided by
Danish Embassies in 2021

DKK

ILS

Pasudstedelse, alle aldre / Issue of passports, all ages

995

530

Provisoriske pas og pasændringer* / Provisional passports and alterations to passports*  

995

530

Udlevering af pas ikke sagsbehandlet af ambassaden / Delivery of passports not issued at the embassy

200

105

Fornyelse eller duplikat af EU-kørekort / Renewal or duplicate of EU-driving licence 430 230
Certificate on a lost driving license (temporary replacement of driving license) 245 130
Internationalt kørekort / International driving license 

335

180

Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse eller tilbagerejsetilladelse / Application for residence- and/or work permit or re-entry permit    

1455

paid online in DKK

Ansøgning om indfødsretsbevis eller bevarelse af indfødsret (22 års reglen)**
Udlevering av indfødsretsbevis
/
Forwarding of application for Certificate of Nationality or for retention of Danish nationality (22-year rule)**
Delivery of Certificate of Nationality

200/970**            

 105/515**            

Ansøgning om naturalisation / Application for naturalisation  595/300 80/40 EUR paid online
Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger, NemID (timetakst såfremt sagsbehandling er påkrævet) /
Authentications, attestations, certification of copies, NemID (hourly rate if case administration is required)

 200/970

 105/515

Ekstraordinær bistand / Extraordinary assistance / Personbistand / Assistance to individuals     

970***

515***

Der opkræves ikke gebyr for forlængelse af pas eller udstedelse af provisorisk pas ved samtidig indgivelse af ansøgning om pas indenfor ambassadens kontortid.

 

* Udenfor repræsentationens kontortid: Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 2265/ILS 1210 for det første pas og herefter DKK 970/ILS 515 pr. pas. På en officiel lukke- eller officiel helligedag for repræsentationen: Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 3240/ILS 1730 for det første pas og herefter DKK 970/ILS 515 pr. pas.

** Timetakst såfremt sagsbehandling er påkrævet / Hourly rate if case processing is required

***pr. påbegyndt time / per started hour

Yderligere udgifter vil tillægges gebyrsatserne i tilfælde af bistand udenfor ambassadens åbningstider /

If assistance is required outside of The Embassy's opening hours, an additional fee will be added to the regular fees.