Skip to content

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Israel.

Senest opdateret 27-10-2020 10:34

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Israel som følge af COVID-19 pandemien.

Læs rejsevejledningen for Israel.

Information om konkrete restriktioner i Israel opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Israel, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Rejseråd til erhvervsrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Israel som følge af COVID-19 pandemien.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er altid op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder. Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Den enkelte virksomhed bør minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet. Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Israel har indført indrejseforbud på ubestemt tid for alle udenlandske statsborgere uden anerkendelsesværdige formål. Udenlandske statsborgere med anerkendelsesværdige formål skal fremvise en indrejsetilladelse ved indrejsen. Det betyder at danske statsborgere, udlændinge med fast bopæl i Danmark og erhvervsrejsende ikke kan rejse ind i Israel.

Rejsende kan anmode om indrejsetilladelse hos den israelske ambassade i København.

Inden indrejse til Israel og inden udrejse fra Israel skal desuden en erklæring udfyldes digitalt.

Indrejseerklæring: https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19

Udrejseerklæring: https://www.gov.il/en/service/request-depart-from-israel-covid19

Læs mere hos det israelske sundhedsministerium og på den israelske ambassaden i Københavns hjemmeside.

Lufthavnens informationscenter kan kontaktes på tlf: +972-3-9755555

Karantæneregler

Fra den 16. august 2020 er rejsende, der ankommer til Israel fra Danmark, ikke længere forpligtet til at blive i 14-dages hjemmekarantæne, da Danmark i øjeblikket er defineret som et "grønt" land. Læs mere om grønne og røde lande hos det israelske sundhedsministerium.

Ovenstående indrejserestriktioner gælder stadig.

For røde lande gælder stadig 14 dages hjemmekarantæne for alle indrejsende. Ved indrejse skal man fremvise bevis for at have et passende opholdssted for hjemmekarantæne. Såfremt det ikke kan dokumenteres, vil man blive indlogeret af myndighederne på et karantæne motel i karantæne perioden.

Overtrædelse af karantæneregler kan medføre bøde samt overførelse til karantæne motel.

Læs mere hos det israelske sundhedsministerium her og her.

Interne rejserestriktioner

Det er påkrævet at bære mundbind og holde afstand i offentlig transport. Antal passagerer på busser er begrænset til 20 personer. For flere informationer, pladsreservering og køb af billet til tog henvises til Israel Railways hjemmeside.

Transport i privat bil er kun tilladt for to personer ud over chaufføren (gælder ikke familier og samboende). I biler med mere end to rækker så som minibusser og vans må der kun sidde en passager per række.  

Transitmuligheder

Det er ikke muligt at rejse i transit gennem Israel.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Der er vedtaget et nyt ”trafiklys-system” som led i COVID-19 håndteringen. Israel inddeles i 250 lokale og regionale enheder, som kategoriseres grøn, gul, orange og rød. Kategoriseringen vil ske på baggrund af antallet af nye smittede pr. 10.000 indbyggere, stigningen i antallet af patienter samt antallet af positive tests pr. uge. Kategoriseringen evalueres hver 14. dag og vil være bestemmende for graden af restriktioner i enhederne inden for uddannelse, erhverv og kultur. For yderligere information kan Israels sundhedsministerium kontaktes på +972 (0) 8 6241010 eller på *5400, hvis du ringer fra et israelsk nummer.

Læs mere på Israels National Emergency Portal.

Udgangsforbud

Delvis lempelse af nedlukningen, som blev indført d. 18 september 2020

Fra den 18. oktober 2020 til den 31. oktober 2020 har Israel indført lempelse af visse restriktioner. Se mere på det israelske sundhedsministeriums hjemmeside.

Fuld nedlukning er stadig gældende i visse områder af Israel (røde zoner). En liste over røde zoner er tilgængelig her.

Gældende restriktioner: Forsamlingsforbud maks. 10 personer indendørs og maks. personer 20 udenfor. Alle butikker, shoppingscentre, kultur og fritidstilbud, restauranter, cafeer, pools og træningscentre er stadig lukket. Restauranter er åbne for take away. Vuggestuer og børnehaver er åbne igen. Skoler og uddannelsesinstitutioner er stadig lukket, og der gennemføres så vidt muligt virtuel læring. Lufthavnen holdes åben for ind- og udgående flytrafik og nuværende restriktioner ift. rejsende vil fortsat være gældende.

Se mere vedr. restriktioner på Israels sundhedsministeriums hjemmeside her og her.

Der er påbud om at bære mundbind og holde to meter afstand uden for hjemmet i hele landet.

Forsamlingsforbud

Der er indført forsamlingsforbud i Israel på ubestemt tid. Det er ikke tilladt at samles mere end 10 personer indenfor og 20 personer udenfor.

Du kan få en bøde, hvis du ikke overholder påbuddet.

Mundbind

Det er påbudt at bære mundbind uden for hjemmet i Israel med mindre der er tale om sportsudøvelse.

Du kan få en bøde, hvis du ikke overholder påbuddet.

Nedlukning / Genåbning

Fra den 18. oktober 2020 til den 31. oktober 2020 har Israel indført delvis genåbning. Læs mere under "Udgangsforbud".

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Læs mere på Israels sundhedsministeriums hjemmeside.

De israelske myndigheder har etableret en hotline for spørgsmål vedrørende coronavirus, tlf: +972 (0) 8 6241010 eller hvis du ringer fra et israelsk nummer: *5400.

Ambulancetjeneste (MADA): 101
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Det israelske indenrigsministerium har meddelt, at israelske visa af typen B1, A1, A2, A3, A4 og A5, der udløber fra den 24. september 2020, automatisk vil blive forlænget indtil den 30. november 2020.

Udrejse af Israel

Der er begrænsede flyafgange fra Israel til Danmark. Ambassaden foreslår, at du tager kontakt til et lokalt rejsebureau for at undersøge mulige afgange.

Alle flyafgange fra Israel kan ses på Ben Gurion lufthavns hjemmside.

Inden udrejse fra Israel skal en erklæring udfyldes digitalt.

Udrejseerklæring: https://www.gov.il/en/service/request-depart-from-israel-covid19

Lufthavnens informationscenter kan kontaktes på tlf: +972-3-9755555

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Personer, der ikke har dansk statsborgerskab, men som ønsker at indrejse i Danmark, må forvente at blive afvist ved de danske grænser, hvis de ikke har et anerkendelsesværdigt formål.

Anerkendelsesværdige formål omfatter bl.a. det at have fast bopæl eller arbejde i Danmark.  

Læs mere om anerkendelsesværdige formål hos Rigspolitiet.

Spørgsmål om grænsekontrol, herunder vurderinger af, hvad der i konkrete situationer udgør anerkendelsesværdige formål, hører under Rigspolitiet.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board).

Mere information

Myndighedernes hjemmesider og hotlines:

- Israels sundhedsministerium
- Israelske hotline for spørgsmål vedrørende coronavirus: tlf: +972 (0) 8 6241010 eller hvis du ringer fra et israelsk nummer: *5400.
- Ambulancetjeneste (MADA): 101
- Israels Ambassade i København, telefon +45 88 18 55 00
- Ben Gurion Airports hjemmeside
- Ben Gurion Airports informationscenter kan kontaktes på tlf: +972-3-9755555


Lokale nyhedsmediers hjemmesider:

- Ynet
- Jerusalem Post
- Times of Israel
- Haaretz

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte ambassaden i Tel Aviv inden for almindelig åbningstid.
- Telefon: +972 (0) 3 608 58 50.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Israel eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.