Skip to content

Internship at the Embassy of Denmark

PRAKTIKANTER TIL DEN DANSKE AMBASSADE OG INNOVATIONSCENTRET I TEL AVIV, ISRAEL

Den Danske Ambassade i Israel samt Innovation Centre Denmark, Tel Aviv er et dynamisk og spændende sted at arbejde, lokaliseret i et af verdens politiske og forretningsmæssige hot spots. I et område i rivende udvikling med mange interessenter repræsenterer vi dan-ske interesser inden for en bred vifte af områder.

Nu har du en unik mulighed for at blive en del af vores stærke team i Israel. Vi søger fire praktikanter i perioden fra d. 1. august 2023 til d. 31. januar 2024. Hver praktikant vil – af-hængigt af kvalifikationer og interesser – kunne forvente at arbejde med bl.a. kommunika-tion, public diplomacy, politik, innovation, forskning og handel.

Eksempler på opgaver:

- Følge israelsk indenrigs- og udenrigspolitik samt regional sikkerhedspolitik

- Bistå med at fremme internationalisering af dansk research, innovation og forsk-ning samt facilitere forskningssamarbejder

- Research og udarbejdelse af økonomiske og politiske analyser, briefinger, præsen-tationer mv.

- Assistere med at organisere events, workshops og besøg af danske delegationer i Israel

- Assistere med ambassadens public diplomacy-aktiviteter, herunder kommunikation på sociale medier og hjemmeside

- Arbejde tæt sammen med resten af teamet om projektudvikling og projektplanlæg-ning samt bistå den danske centraladministration og andre samarbejdspartnere i Danmark

- Forberede og deltage i møder samt skrive mødereferater

 

Kvalifikationer:

Vi er på udkig efter praktikanter, der kan sætte kryds ved en eller flere af følgende kvalifika-tioner:

- Gode analytiske færdigheder

- Et fremragende engelsk og dansk, såvel mundtligt som skriftligt

- Interesse for, og viden om, politik fra både et internationalt og indenrigspolitisk perspektiv

- Viden om hvordan innovation bedst understøttes af offentlige og private spillere

- Interesse for, og viden om, kommunikation og formidling, herunder SoMe, redige-ring af videocontent og vedligeholdelse af hjemmesider

- En interesse for at blive en ekspert i innovationsøkosystemer

- Mod på at bo i et land og en region, hvor bølgerne til tider kan gå højt

- Fremragende networking-færdigheder

- En naturlig evne til at være en holdspiller

Derudover er god indsigt i det israelske samfund og dansk-israelske relationer en fordel,

men ikke et krav. Vigtigst er det, at du er nysgerrig, fleksibel og ivrig efter at blive en aktiv

del af et mindre, dynamisk team i et internationalt miljø.

 

VILKÅR OG BETINGELSER

Praktikopholdene er åbne for bade danske og udenlandske borgere. Det kræves, at udenlandske

borgere har boet i Danmark i minimum tre år, bor i Danmark på ansøgningstidspunktet

og er indskrevet på en højere dansk læreanstalt. Praktikopholdet er betinget af at

du kan sikkerhedsgodkendes.

Praktikopholdene er af seks måneders varighed, omtrent 37 timer ugentligt, startende fra

d. 1. august 2023. Praktikbetingelserne følger Udenrigsministeriets retningslinjer for praktikanter.

 

Praktikanter modtager ikke løn under opholdet og bærer selv omkostningerne forbundet

med at rejste til og fra Israel, såvel som opholdet i Israel. Ambassaden giver et månedligt

tilskud for hver praktikant, som kan dække udgifter for op til 4.000 DKK.

 

ANSØGNING

Ansøgningsfrist er d. 26. februar 2023 kl. 12:00. Vi taler herefter med en række ansøgere og forventer at træffe en beslutning snarest derefter. 

Send venligst en motiveret ansøgning på dansk eller engelsk samt CV, karakterudskrift og 
evt. anbefalinger i én PDF-fil med emnefeltet ”Praktikansøgning TLV [Dit navn] forår 2023” til [email protected] Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af vores nuværende praktikanter:


Freja Marie Krog: [email protected]

Emilie Cathrine Hove: [email protected]

Mikkel Nonboe Sørensen: [email protected]

Noam Romano Krabbe: [email protected]

 

Link til stillingopslag