Skip to content

Internship at the Embassy of Denmark

PRAKTIKANTER TIL DEN DANSKE AMBASSADE OG INNOVATIONSCENTRET I TEL AVIV, ISRAEL

Den Danske Ambassade i Israel samt Innovation Centre Denmark, Tel Aviv er et dynamisk og spændende sted at arbejde, lokaliseret i et af verdens politiske og forretningsmæssige hot spots. I et meget vigtigt og komplekst område med mange interessenter repræsenterer vi Danmark og danske interesser på en lang række forskellige måder.

Nu har du en unik mulighed for at blive en del af vores stærke team i Israel. Vi søger prakti-kanter i perioden fra d. 1. februar 2024 til d. 31. juli 2024. Hver praktikant vil – afhængigt af kvalifikationer og interesser – kunne forvente at arbejde med bl.a. politik, innovation, forskning, handel, kommunikation, kultur og public diplomacy.

Eksempler på opgaver

 • Følge israelsk indenrigs- og udenrigspolitik samt regional sikkerhedspolitik
 • Bistå med at fremme internationalisering af dansk research, innovation og forsk-ning samt facilitere forskningssamarbejder
 • Research og udarbejdelse af økonomiske og politiske analyser, briefinger, præsentationer mv.
 • Assistere med at organisere events, workshops og besøg af danske delegationer i Israel
 • Assistere med ambassadens kultur og public diplomacy-aktiviteter, herunder re-search, projektudvikling og events
 • Kommunikation, herunder på sociale medier og hjemmeside
 • Arbejde tæt sammen med resten af teamet om projektudvikling og projektplanlæg-ning samt bistå den danske centraladministration og andre samarbejdspartnere i Danmark
 • Forberede og deltage i møder samt skrive mødereferater

Kvalifikationer

 Vi er på udkig efter praktikanter, der kan sætte kryds ved flere af følgende kvalifikationer:

 • Gode analytiske færdigheder
 • Et fremragende engelsk og dansk, såvel mundtligt som skriftligt
 • Interesse for, og viden om, politik fra både et internationalt og indenrigspolitisk perspektiv
 • Interesse for kultur og public diplomacy
 • Viden om hvordan innovation bedst understøttes af offentlige og private spillere
 • Interesse for, og viden om, kommunikation og formidling, herunder SoMe, redige-ring af videocontent og vedligeholdelse af hjemmesider
 • En interesse for at blive en ekspert i innovationsøkosystemer
 • Mod på at bo i et land og en region, hvor bølgerne ofte går højt
 • Fremragende networking-færdigheder
 • En naturlig evne til at være en holdspiller

Derudover er god indsigt i det israelske samfund og dansk-israelske relationer en fordel, men ikke et krav. Vigtigst er det, at du er nysgerrig, fleksibel og ivrig efter at blive en aktiv og vigtig del af et dynamisk team i et internationalt miljø.

VILKÅR OG BETINGELSER

 Praktikopholdene er åbne for bade danske og udenlandske borgere. Det kræves, at uden-landske borgere har boet i Danmark i minimum tre år, bor i Danmark på ansøgningstidspunktet og er indskrevet på en højere dansk læreanstalt. Praktikopholdet er betinget af, at du kan sikkerhedsgodkendes.
Praktikopholdene er af seks måneders varighed, omtrent 37 timer ugentligt, startende fra d. 1. februar 2024. Praktikbetingelserne følger Udenrigsministeriets retningslinjer for praktikanter. Læs mere her.

Praktikanter modtager ikke løn under opholdet og bærer selv omkostningerne forbundet med at rejste til og fra Israel, såvel som opholdet i Israel. Ambassaden giver et månedligt tilskud for hver praktikant, som kan dække udgifter for op til 4.000 DKK.

ANSØGNING

Vi skal have din ansøgning senest d. 27. august 2023. Vi taler herefter med en række ansøgere og træffer en beslutning snarest derefter.
Send en motiveret ansøgning på dansk eller engelsk samt CV, karakterudskrift og evt. udtalelser i én PDF-fil med emnefeltet ”Praktikansøgning TLV [Dit navn] forår 2023” til [email protected]. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte en af vores nuværende praktikanter:

 

Sarina Bastrup: [email protected]

Julie Groth Kristensen: [email protected]

Sofie Leal-Egekvist: [email protected]