Skip to content

Payment for Services

Fees for consular services 2018. Payment is made only in local currency (NIS) in cash or by check. Please note that the Embassy does NOT accept payment by credit card.

 

Fees for services provided by
Danish Embassies in 2018

DKK

NIS

Pasudstedelse, alle aldre / Issue of passports, all ages

1010

565

Provisoriske pas og pasændringer* / Provisional passports and alterations to passports*  

1010

565

Udlevering af pas ikke sagsbehandlet af ambassaden / Delivery of passports not issued at the embassy

200

110

Fornyelse eller duplikat af EU-kørekort / Renewal or duplicate of EU-driving licence 445 250
Certificate on a lost driving license (temporary replacement of driving license) 250 140
Internationalt kørekort / International driving license 

350

195

Schengen visum / Schengen visa

60 Euro

250

Schengen visum fra 6 til 12 år / Schengen visa from 6 to 11 years   

35 Euro

145

Ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse eller tilbagerejsetilladelse / Application for residence- and/or work permit or re-entry permit    

1515

845

Ansøgning om indfødsretsbevis eller bevarelse af indfødsret (22 års reglen)**
Udlevering av indfødsretsbevis
/
Forwarding of application for Certificate of Nationality or for retention of Danish nationality (22-year rule)**
Delivery of Certificate of Nationality

200/1010**            

 110/565**            

Ansøgning om naturalisation / Application for naturalisation  1200  670
Legaliseringer, attestationer, verifikationspåtegninger, NemID (timetakst såfremt sagsbehandling er påkrævet) /
Authentications, attestations, certification of copies, NemID (hourly rate if case administration is required)

 200/1010

 110/565

Ekstraordinær bistand / Extraordinary assistance / Personbistand / Assistance to individuals     

1010***

565***

Der opkræves ikke gebyr for forlængelse af pas eller udstedelse af provisorisk pas ved samtidig indgivelse af ansøgning om pas indenfor ambassadens kontortid.

 

* Udenfor repræsentationens kontortid: Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 2355/NIS 1315 for det første pas og herefter DKK 1010/NIS 565 pr. pas. På en officiel lukke- eller officiel helligedag for repræsentationen: Ved udstedelse af flere provisoriske pas eller forlængelse af pas i samme ekspedition er gebyret DKK 3365/NIS 1875 for det første pas og herefter DKK 1010/NIS 565 pr. pas.

** Timetakst såfremt sagsbehandling er påkrævet / Hourly rate if case administration is required

***pr. påbegyndt time / per started hour

Yderligere udgifter vil tillægges gebyrsatserne i tilfælde af bistand udenfor ambassadens åbningstider /

If assistance is required outside of The Embassy's opening hours, an additional fee will be added to the regular fees.